Obsługa prawna transakcji w handlu międzynarodowym

handel

  • Doradztwo w zawieraniu umów w międzynarodowym obrocie towarami i usługami;
  • Negocjowanie, opracowywanie wzorców umów. Umowy sprzedaży, dostawy, licencyjne, franszyzowe, przewozu, składu, o współpracy gospodarczej i inne;
  • Reprezentacja stron w sporach na tle wykonania umów w obrocie międzynarodowym, mediacja, arbitraż, postępowania sądowe, dochodzenie zapłaty należności, spory z ubezpieczycielami, agentami handlowymi;
  • Ochrona własności intelektualnej w obrocie międzynarodowym; 
  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w obrocie międzynarodowym;
  • Sprawy z zakresu finansowania obrotu międzynarodowego: akredytywy, rachunki powiernicze, kredyty, negocjacje z bankami, sprawy z zakresu prawa dewizowego i kontroli dewizowej, sprawy z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy;
  • Reprezentacja w sprawach celnych, administracyjnych, podatkowych, doradztwo w sprawach certyfikacji towarów;
  • Sprawdzanie danych i wiarygodności kontrahentów.