Bankowość i finanse

Bankowość

  • Bieżąca obsługa prawna banków i innych instytucji finansowych;
  • Doradztwo i reprezentacja procesowa w sprawach transakcji rynków walutowych (opcje, NDF);
  • Reprezentacja procesowa, postępowania przed Sądem Polubownym przy ZBP i Arbitrem bankowym;
  • Analiza dokumentacji kredytowej;
  • Ustanawianie zabezpieczeń;
  • Opracowywanie dokumentów standardowych, wzorców umów, regulaminów;
  • Konsorcja bankowe – tworzenie, obsługa, doradztwo;
  • Restrukturyzacja zadłużenia;
  • Audyty i opinie prawne.