Interim HR Management

Realizujemy projekty zawiązane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w formie INTERIM HR MANAGEMENT. Łączymy nasze doświadczenia specjalistów z zakresu prawa pracy z wiedzą specjalistów HR. 

Współpracujemy z doświadczonymi byłymi dyrektorami HR i jesteśmy w stanie zaimplementować rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprowadzić projekty w każdym obszarze HR - począwszy od zbadania potrzeb biznesowych a skończywszy na coachingu managerskim.

Konsultanci z którymi współpracujemy to doświadczeni dyrektorzy personalni mający za sobą skomplikowane projekty związane z rozwojem kadr, szkoleniami oraz działaniami restrukturyzacyjnymi w obszarze zatrudnienia.

Dodatkowo proponujemy szkolenia wzmacniające zdolności przywódcze, podnoszące umiejętności kierownicze i ogólnorozwojowe. Nasza dodatkowa specjalizacja to budowanie efektywnych relacji ze związkami zawodowymi - w tym rozstrzyganie sporów i prowadzenie negocjacji.

Naszą przewagę konkurencyjną stanowi  bogate doświadczenie konsultantów - praktyków zarządzania HR w dużych firmach usługowych i produkcyjnych z polskim oraz obcym kapitałem.