Ekskluzywne szkolenia zamknięte na temat prowadzenia interesów z Chinami, Rosją, Ukrainą, Białorusią

Szkolenia

Organizujemy ekskluzywne, zamknięte szkolenia i warsztaty dla firm z zakresu naszych wioodących specjalizacji:

1. Handel z Chinami, Rosją, Ukrainą, Białorusią 

Szkolenie dedykowane jest dla osób zamierzających rozpocząć lub rozpoczynających wymianę handlową z Chinami, Rosją, Ukrainą, Białorusią - zarówno jako importerzy jak i eksporterzy. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo jak minimalizować ryzyka handlowe, na co zwracać uwagę i jakich błędów nie popełniać. Szkolenia prowadzone są w przez adwokata Andrzeja Zacharzewskiego (Chiny)  i Irenę Potapińską (pozostałe kraje). 

 

Termin najbliższego szkolenia: 23.10.2014 roku (Zawieranie transakcji z Chinami).

Czas trwania: od 10:00 do 14:00

Cena: 1200 zł 

 

2. Prawo spółek i prowadzanie działalności gospodarczej

Szkolenie dedykowane jest dla osób zamierzających prowadzić działalnośc w formie spółki prawa handlowego, dla członków zarządów i wspólników spółek kapitałowych. Przedmiotem szkolenia są następujące zagadanienia:

Spółki handlowe

 1. Reprezentacja Spółki i prowadzenie jej spraw, prawidłowe oznaczanie Spółki w stosunkach zewnętrznych.
 2. Sprawy przekraczające i nieprzekraczającej zwykłych czynności Spółki oraz czynności nagłe.
 3. Powierzenie prowadzenia spraw Spółki osobom trzecim oraz powołanie prokurentów.
 4. Umowa zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w Spółce; zastaw na ogóle praw i obowiązków wspólnika w Spółce.
 5. Odpowiedzialność wspólnika Spółki.

 

Spółki kapitałowe

 1. Reprezentacja Spółki i prowadzenie jej spraw, prawidłowe oznaczanie Spółki w stosunkach zewnętrznych.
 2. Działalność prokurentów.
 3. Skutki czynności dokonanych bez wymaganej ustawą lub w umowie spółki (statucie) zgody organu spółki (uchwała wspólników, walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej.
 4. Zwoływanie zgromadzeń, podejmowanie uchwał - forma, wymagania, najczęstsze błędy.
 5. Zaskarżanie uchwał, metody walki z szantażem korporacyjnym.
 6. Dokapitalizowanie Spółki i walka z rozdrobnieniem udziałowców/akcjonariatu.
 7. Odpowiedzialność członków organów Spółki.

 

Szkolenie prowadzone jest przez Pana Bartosza Stelmacha

Termin najbliższego szkolenia: 26.10.2014 

Czas trwania: od 9.00 do 15.00

Cena: 800 zł 

 

Wszystkie szkolenia odbywają się w grupach 4-7 osób, w siedzibie Kancelarii, przy ul. Wasilewskiego 20 w Krakowie. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w każdym szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny szkolenia. Pozostałą część należy uiścić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na rachunek wskazany w fakturze pro forma. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie jest zwracana. Ze szkolenia można zrezygnować pisemnie lub mailem najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku późniejszej rezygnacji, uczestnik jest zobowiązany do zapłaty ceny szkolenia w pełnej wysokości. Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do dokonywania jakichkolwiek zwrotów.

Powyższe warunki stanowią ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza:

*
*
*
*
*
 

(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zacharzewski i Wspólnicy w Krakowie, w zakresie prowadzonej przez kancelarię działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

(2) Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty zaliczki, w wysokości 30% wartości ceny szkolenia. Pozostałą część kwoty, należy uregulować najpóźniej jeden dzień przed terminem szkolenia, na rachunek bankowy wskazany w fakturze proforma. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, zaliczka nie jest zwracana. Rezygnacja z udziału w szkoleniu, powinna nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem  w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie, będzie wiązała się z koniecznością pokrycia 100% kosztów wartości szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. Oferta warsztatów, stanowi ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

(3) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Zacharzewski i Wspólnicy  (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). Jestem świadomy, że w każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa oraz rezygnacji w szkoleniu.