Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Współpracując z wywiadowniami gospodarczymi, biurami detektywistycznymi i Warmtrade oferujemy:

  • Sprawdzanie wiarygodności partnerów gospodarczych w Polsce i w Chinach, ustalanie składników majątkowych dłużników, raporty - we współpracy z biurami detektywistycznymi;
  • Badanie rejestrów handlowych, rejestrów dłużników, sprawozdań finansowych;
  • Opracowywanie raportów o kontrahentach.