Windykacja należności

Windykacja

Dochodzenie zapłaty od dłużników w Polsce i Chinach oraz innych krajach Dalekiego Wschodu, negocjacje, restrukturyzacje zadłużenia, postępowania sądowe i egzekucja.