Prawo pracy dla HR

W naszej działalności szczególną wagę przykładamy do rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy, powstających w związku z działalnością działów HR korporacji. Rozumiemy te problemy i umiemy je rozwiązywać. Działamy na terenie całej Polski.

Do naszych doświadczeń należy m.in:

- opracowywanie standardowej dokumentacji pracowniczej, w tym wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy);

- audyty działów HR;

- kwestrie ochrony danych osobowych;

- pozwolenia na pracę i pozwolenia na pobyt cudzoziemców; Expatom pomagamy w wynajęciu mieszkania i w zagospodarowaniu się w Polsce (usługi consierge);

- reprezentacja pracodawców w sprawach o mobbing i dyskryminację, reprezentacja w sporach z pracownikami (kilkaset postępowań;

- doradztwo w zakresie czasu pracy, urlopów i innych sprawach związanych z bieżącą działalnością firmy;

- delegowanie pracowników do pracy za granicą;

- opracowywanie dokumentacji związanej z leasingiem pracowniczym;

- opracowywanie, wdrażanie i doradztwo w zakresie programów outplacementowych; 

- zakładanie agencji doradztwa personalnego, pośrednictw pracy ( w tym prawdopodobnie pierwszej w Polsce Agencji Doradztwa Personalnego);

- negocjacje ze związkami zawodowymi, sytuacje kryzysowe, pogotowia strajkowe;

- Interim HR Management.

Pisząc o doświadczeniach, mamy na myśli szereg faktycznie przeprowadzonych projektów. 

Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami HR (np z Dolnośląskim Forum HR).

Uczestniczyliśmy jako eksperci w wielu konferencjach z dziedziny HR ( np w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi).

Prowadzimy bloga o prawie prawie pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (www.prawodlahr.com).

Mamy na swoim koncie szereg publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książkę "Outpl;acement" (Flis, Moss, Zacharzewski 2002).

Prowadzimy wykłady z zakresu prawa pracy na uczelniach wyższych.