Postępowania sądowe i arbitrażowe w sprawach gospodarczych

Postępowanie sądowe

  • Reprezentacja procesowa we wszystkich sprawach związanych z obrotem gospodarczym, także na obszarze Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makau;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi w Polsce (np. SAKIG, Sąd Polubowny przy ZBP, Stały Sąd Polubowny przy KIH) i Chinach (CIETAC).