Inwestycje

Inwestycje

  • Doradztwo w zakładaniu oddziałów, przedstawicielstw, spółek na obszarze Polski;
  • Doradztwo w zakresie otwierania spółek, oddziałów i przedstawicielstw polskich za granicą, głównie w Chinach, Rosji, na Ukrainie;
  • Obsługa zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI), inwestycji typu green field w Polsce
    i Chinach;
  • Inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, doradztwo przy realizacji inwestycji na Dalekim Wschodzie i Rosji, joint ventures;
  • Fuzje i przejęcia spółek;
  • Zagadnienia optymalizacji podatkowej;
  • Sprawy celne.