Referencje

  • Zacharzewski & Partners and Beijing Tian Bo Law Firm są to dwie wybitne firmy prezentujące bardzo wysoki poziom profesjonalizmu, który pozostawia swoim klientom poczucie całkowitej satysfakcji. Można powiedzieć bez wahania, że są one cennym partnerem godnym polecenia.
  • Zacharzewski i Wspólnicy and Beijing Tian Bo Law Firm are two outstanding firms presenting an extremely high level of professionalism which leaves  their clients with feeling of utter satisfaction. It can be said without any hesitation, that they are a valuable partner worth recommending.

PHU Carbotex

 

  • Usługi pomocy prawnej świadczone przez kancelarię Zacharzewski I Wspólnicy cechuje najwyższa staranność a podejmowane czynności wykonywane są terminowo i w formie dla nas dogodnej. Warto podkreślić, że pracownicy Kancelarii odznaczają się obszerną wiedzą teoretyczną a przy tym posiadają umiejętności praktyczne, które pozwalają im na oferowanie rozwiązań prawnych, które najlepiej przystają do prowadzonej przez nas działalności.
  • Legal assistance services provided by the Law firm Zacharzewski & Partners are always done with the utmost diligence and all actions are taken timely manner and in a convenient for us form.  It is worth emphasizing lawyers from Law Firm are characterized by extensive theoretical knowledge and in the same time they have the practical skills that allow them to offer legal solutions that best correspond  to our business.

Miejskie Centrum Stomatologii Podgórze Sp. z o.o.


  • Współpraca z Kancelarią układa się prawidłowo, a usługi wykonywane są na wysokim poziomie. Prawnicy Kancelarii cechują się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej , dyspozycyjnością i zrozumieniem specyfiki bankowej. Usługi realizowane są szybko i profesjonalnie. Z powyższych względów udzielamy Kancelarii swoich referencji.
  • Working with this law firm is always very easy and the quality of services they offer is very high. The attorneys exhibit substantive knowledge and understanding of all aspects of the banking business. Services are carried out quickly and professionally. Therefore, we recommend Law Firm Zacharzewski & Partners

ING BSK S.A.


  • Pracownicy Kancelarii byli dostępni, mobilni i elastyczni, co pozwoliło na sprawną i szybką realizację projektu. Kancelaria jest godna polecenia również ze względu na umiejętność biznesowego podejścia do problemów formalnoprawnych
  • The office staff was always available, mobile and flexible, allowing for quick and efficient completion of project. The law firm Zacharzewski & Partners comes highly recommended because of its business approach to all matters, formal and legal.

 AG TEST IT Sp. z o.o.