Zasady rozliczeń

Chcemy, aby nasze zasady rozliczeń z Klientami były jasne i przejrzyste.

Zasadniczo rozliczeń dokonujemy w oparciu o stawki godzinowe, które w przypadku stałych zleceń rozliczane są w okresach miesięcznych. Wszystkie czynności stanowiące podstawę rozliczeń są szczegółowo rejestrowane i dołączane do faktury. W miarę możliwości informujemy Klientów o szacowanej liczbie godzin. Prosimy jednak o uwzględnienie, że czas całkowity zależy od szeregu czynników, podawane wartości mają więc charakter przybliżony i dotyczą spraw typowych.

W trosce o zachowanie przejrzystości rozliczeń informujemy bezzwłocznie Klientów o ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy kosztach jak i podejmowanych czynnościach (strefa Klienta).

W przypadku rozliczeń w oparciu o stawki godzinowe należy mieć na uwadze kilka kwestii:

Wysokość stawki zależy od doświadczenia i pozycji prawnika. Ponieważ podstawowym parametrem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest czas prawnika/prawników poświęcony na prowadzenie danej sprawy pojawia się kwestia najniższej uwzględnianej jednostki rozliczeniowej, która jest w naszym przypadku każde rozpoczęte 6 minut (0,1 h).

Czas pozostawania prawnika w dyspozycji (w gotowości) do świadczenia usług w związku z daną sprawą również jest uwzględniany, przy czym odnośnie czasu przejazdu poza Kraków w związku ze świadczeniem usług uwzględniamy połowę stawki godzinowej dla danego prawnika.

Zaletą tego systemu jest oderwanie się od wartości przedmiotu danego zlecenia, co przy wysokich kwotach pozwala na poczynienie oszczędności.

W przypadku stałych obsług możliwe jest również oparcie wynagrodzenia na wynagrodzeniu ryczałtowym, uwzględniającym pewną liczbę godzin zarezerwowanych dla Klienta (ryczałt z limitem godzin).

Zgodnie z obowiązującymi nas zasadami wykonywania zawodu, niedopuszczalne jest zawieranie umowy z Klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy (contingency fee). Dopuszczalne jest jednak ustalenie przewidujące dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.