Yin Rongming, Konsultant do spraw Chin

Pani Yin Rongming, pochodzi z Guiyang w południowych Chinach, do Polski przybyła 5 lat temu. Obecnie studiuje w Krakowie.  Uprzednio była między innymi dziennikarzem telewizji w Guiang oraz reporterem radia w Guizhou.

E-mail: yrm@zpartners.eu

Języki: chiński, angielski, polski

Yin Rongming Yin Rongming Yin Rongming

Specjalizacja: W Kancelarii zajmuje się wsparciem Pionu International Desk, pomaga rozwijać relacje zarówno z naszymi Chińskimi Klientami, jak również służy radą i informacją Klientom Polskim w zakresie Chin.

Interesuje się muzyką.